Tire & Wheel Mounting Service

Zetra Groep Sittard
Industriestraat 12
6135 KH Sittard
R Route
T 046 - 420 49 00
F 046 - 420 49 09
E contact@zetra.com
E sales@zetra.com
E info@zetra.com
I www.zetra.com

Ontdek
onze
banden
montage
lijn

Lees meer »

Wij brengen lijn in uw bandenhuishouding

bel direct:
046 - 420 49 00

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. TWMC is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

2008, TWMC.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan TWMC of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TWMC.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
TWMC, Industriestraat 12, 6135 KH Sittard, E- mail: info@twmc.nl